O Lucidu

Hlavní aktivitou firmy LUCID je lisování menších kovových dílů a předmětů do velikosti přibližně 15x15cm. Naše společnost vlastní široké strojní vybavení včetně vlastní nástrojárny a konstrukce nástrojů. Tradice kovovýroby, jejímž je Lucid nositelem, sahá do hluboké minulosti a její počátky lze vystopovat již v předválečné době.

 

Vývoj této výroby začal lisováním kovových dílů pro tehdejší hlavní průmysl jablonecké oblasti – pro výrobu bižuterie a náboženských předmětů.

Firma Lucid ve své nynější formě byla založena současnými majiteli v roce 1994 a je stále ze 100% českou společností. Od té doby došlo k významnému rozvoji jejích aktivit, vycházejícímu z důkladné znalosti technologie lisování. Od roku 1995 firma výrazně rozšiřovala sortiment lisovaných náboženských předmětů a v roce 1998 pak i sortiment ražených reklamních artiklů, jako jsou odznaky, medaile, kravatové spony a manžetové knoflíky a další předměty tohoto druhu.

 

V roce 1998 také učinilo vedení společnosti důležité rozhodnutí – využít zkušeností s lisováním složitých tvarů i pro dodávky do technických odvětví průmyslu. Během krátkého období firma úspěšně prošla certifikací ISO 9001 a později i ISO 14001 a v souladu s přijatou strategií zakoupila společnost Likona, která se zabývala výrobou kovových dílů především pro elektrotechnický průmysl. Tímto spojením se podstatně posílilo know-how i technologické a obchodní možnosti v dotčené oblasti výroby. V průběhu dalších let získala firma řadu významných kontraktů nejen pro elektrotechnický a strojírenský, ale i pro automobilový průmysl. Růst firmy a trvalá snaha o zlepšování pracovních podmínek si v roce 2004 vyžádaly zakoupení nových budov a přesídlení do větších prostor, kde firma sídlí dosud.

 

Vzhledem ke kladnému vztahu majitelů ke kultuře a umění rozhodli se v roce 2005 odkoupit výrobu firmy MPD, která razila medaile a další artikly z drahých kovů. Pro svou vysokou estetickou úroveň se medaile z emise firmy Lucid staly velice oblíbenými nejen u sběratelů a představují výtvarnou tvář firmy. I tato výroba ale stále navazuje na zkušenosti s lisováním kovů a dále využívá zařízení i odborné pracovníky společnosti.

Poslední výrazné rozšíření výroby proběhlo v roce 2010, kdy naše společnost převzala velkou většinu výrobního programu lisovny ze zrušené části firmy Jablonex Group (dříve Bižuterie-Česká mincovna) včetně nástrojů, strojů a zkušených pracovníků. Výsledkem tohoto kroku je nárůst sortimentu v technických a hlavně v bižuterních artiklech.

Do budoucna plánuje naše společnost rozvoj především v oblastech svých hlavních aktivit:

V oblasti výroby bižuterních, náboženských a reklamních předmětů se budeme soustředit na rozšíření a zdokonalení nabídky a servisu pro naše partnery. Důraz bude klást zejména na zvýšení informovanosti zákazníků o sortimentu a posílení distribučních kanálů.

V oblasti technických výlisků plánujeme postupnou modernizaci strojního parku i softwaru včetně obnovy vybavení kontroly a nástrojárny a samozřejmě také neustálé zlepšování našeho systému řízení jakosti.

Další informace o historii výroby naší společnosti, v členění po jednotlivých komoditách, můžete nalézt v kapitolách…….

Zpět na úvodní stranu